KJ series

RA Precision inner barrel 6.01 380mm(FOR KJ KC-02)

Print
Category: KJ series
Hits: 2122

Item name:RA Precision inner barrel 6.01 380mm(FOR KJ KC-02)

ltem no:RAG-KJ-008

Price:$ 40 USD

Read more...

RA NPAS KIT FOR KJ M4 GBB

Print
Category: KJ series
Hits: 3302

Item name:RA NPAS KIT FOR KJ M4 GBB 

ltem no:RAG-KJ-007

Price:$ 20 USD

Read more...

RA NPAS adjust tool

Print
Category: KJ series
Hits: 1589

Item name:RA NPAS adjust tool 

ltem no:RAG-KJ-006

Price:$ 10 USD

Read more...

RA NPAS VALVE FOR KJ M4 GBB

Print
Category: KJ series
Hits: 2825

Item name:RA NPAS VALVE FOR KJ M4 GBB

ltem no:RAG-KJ-005

Price:$ 10 USD

Read more...

RA Hop up rubber (FOR KJ M4)

Print
Category: KJ series
Hits: 1817

Item name:RA Hop up rubber

ltem no:RAG-KJ-004

Price:$ 7 USD

Read more...